0

Nyereményjáték szabályzat

(a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Blue Shoes Kft. által üzemeltetett Rieker Márkabolt - Mammut Facebook oldalon megjelenő „Nyereményjáték - Kisorsolunk
egy Remonte bokacsizmát" - nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
 
A Nyereményjáték szervezője a Blue Shoes Kft.
 
1) A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Blue Shoes Kft munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.), valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Álprofillal, álnévvel regisztrált felhasználók,akiknél nem lehet hitelt érdemlően megbizonyosodni a személyazonosságról.
 
2) A Játék leírása
A Játékosnak kedvelnie kell a Rieker Márkabolt - Mammut facebookos oldalát, illetve a „Nyereményjáték - Kisorsolunk egy Remonte bokacsizmát" - poszt alatt kommentben megírni a áhított méretet, illetve megosztani a posztot.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.  A nyertest 2020. 12. 20 éjfélig jelentkezők közül sorsoljuk ki.
 
3) A Játék időtartama
A játék meghirdetésétől 2020.12.20  éjfél között tart.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
 
4) Jelentkezés a Játékra
A poszthoz való hozzászólassal a Játékos beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer, akkor neve mindenki számára elérhető módon megjelenjen a játékoldalon. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Blue Shoes Kft. marketingtevékenysége céljából történő bármely módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 
5) Nyeremény
 
A nyertes egy 25.990ft értékű Remonte bokacsizmát nyer, mely fotón megjelenítésre került a nyereményjátékot meghirdető poszt alatt.
 
A nyeremény másik modellre, annak értékéig átcserélhető.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
 
6) Sorsolás
A résztvevő Játékosok között a sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Blue Shoes Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. (Socialwinner besocial)
Sorsolási ideje: 2020.20.21
A sorsolás helyszíne: 1024 Budapest Lövőház utca 2-6. 0.sz.005
 
7) Nyertesek értesítése
A nyertest minden esetben a poszt alatt és privat üzenetben értesítjük.
Az a nyertes, aki 10 munkanapon belül nem jelez vissza a Szervezőnek, annak helyébe pótnyertes lép.
 
8) A nyeremények kézbesítése
A nyeremény kiértesítése privát üzeneten, vagy emailben történik.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Blue Shoes Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény átvételére 10 munkanap áll rendelkezésre.
Átvétel helyszíne: 1024 Budapest Lövőház utca 2-6. 0.sz.005
 
 
9) Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám) a Blue Shoes Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és hírlevél küldés céljából. A személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeljük a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. Adatvédelmi tájékoztató
 
 10) Felelősség kizárás
A regisztráció hiányosságáért (névelírás, hírlevélre való feliratkozás hiánya, stb.), és az ezzel kapcsolatos értesítési és/vagy átadási késedelemért a Blue Shoes Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Blue Shoes Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni.
A Blue Shoes Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Blue Shoes Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az üzlet technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 
11) Egyéb
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről az info[kukac]blueshoes[pont]hu e-mail címre!
 
 12 ) a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem Támogatja a nyereményjátékot.